Styrelsen

år 2019/2020

Ordinarie:

Åsa Höglund Ordförande, 0720-10 31 87

Karin Arveryd Kassör, 070-527 00 88

Robert Nilsson Sekreterare, 0152-107 72

Markus Kauppi, 070-620 62 79

Dan Andersson, 076-807 66 71

Suppleanter:

Johan Berggren, 073-588 54 44

Hamdi Sarac, 073-908 83 39

Revisorer:

Yrsa Wikström Revisor, 070-342 79 08

Torgny Wikström Revisorsuppleant, 070-510 03 71

Valberedning:

Kent Nyberg

Kontakta styrelsen

Så är det att vara med i samfällighetens styrelsen

Styrelsen består av ordinarie medlemmar och suppleanter. De ordinarie väljs på två år itaget, medan suppleanterna väljs på ett år itaget. Normalt kommer nya medlemmar in i styrelsen som suppleanter. Skillnadenaden mellan suppleanter och ordinarie är formellt att en suppleant bara har rösträtt som ersättare för en frånvarande ordinarie medlem.

Styrelsens viktigaste uppgift är att sköta samfällighetens ekonomi och att sköta kontakterna med olika myndigheter. Styrelsen har normalt ca 4 möten per år. Då samlas vi hos någon av medlemmarna. Vid mötena diskuteras vad som hänt i området sedan sist och föreningens ekonomiska läge. Om det t.ex. kommit någon skrivelse från kommunen eller önskemål från föreningsmedlemmarna så kan vi behöva diskutera detta och fatta beslut. Vi planerar också för kommande aktiviteter, t.ex. städdagar och kommande styrelsemöten.

Om du är intresserad av att vara med i styrelsen så kontakta valberedningen.