Höststädning och båtupptagning

Höststädning

Datum och tid:
3 oktober, samling 09:00 vid båtplatsen. Uppmana alla att ta med slysax.
Fokus: klippa ner sly vid bädden, efter vägar och i diken, elda upp ris från vårstäddagen alternativt köra bort till eldningsplatsen.

Båtupptagning

Datum och tid: 4 oktober, kl 09:00. Upptagning av båtar samt y-bommar.
Betongbryggan måste vara fri från Y-bommar och andra förtöjningar efter båtupptagningen.