Information om vårens städdag samt årsstämma 2020

  • Vårens städdag kommer inte att genomföras
  • Årsstämman kommer att flyttas fram – nytt datum meddelas senare
  • Information om årsstämman kommer även att skickas via post till alla boende i området
  • Sker i syfte att begränsa smittspridningen av corona med anledning av den extraordinära situation som råder i samhället
  • Har du frågor – välkommen att kontakta styrelsen