Avloppsanläggningen

I samfälligheten ingår hantering av gråvatten där vattnet renas genom slamavskiljning i tre brunnar och sedan genom infiltration i infiltrationsanläggningen. Till anläggningen hör också två pumpbrunnar för distribution av gråvattnet till slamavskiljaren. Pumparna kan inte hantera fett och om matfett spolas ned i avloppet blir det stopp i pumpbrunnen med risk för att pumparna går tom med haveri som följd. Giftiga ämnen som tex glykol får inte heller användas då infiltrationsanläggningen bygger på biologisk nedbrytning och gifter medför därför risk att de nyttiga bakterierna dör med följd att anläggningen slutar att fungera.

  • Inget fett får spolas ned i avloppet
  • Inga gifter såsom glykol, lacknafta mm får spolas ned i avloppet
  • Tömning av po0len ska inte gå genom gråvattnensystemet utan pumpas direkt ut i närmste dike.