Y- bommar på nya bryggan

y-bom

Nu är våren kommen och det är säkert fler av er som funderar över sjösättning av båten. På den nya betongbryggan är båtplatserna utmärkta med röda linjer och nummerskyltar. Varje båtplats är 2.60 meter bred och det är det utrymme som man har tillgängligt för sin båt. Sätter man upp Y-bommar vid sin båtplats har fastigheten som har båtplatsen bredvid också rätt att binda sin båt i Y-bommen då det inte går att ha två Y-bommar bredvid varandra. Y-bommarna får skruvas i bryggans träbalkar. Använd varmförzinkad fransk-träskruv vid fastsättning av bommarna och förborra för skruven så man inte spräcker träbalken.

Förborrningen sker i två steg. Borra med samma diameter som skruven för den ogängade delen och med samma eller något mindre diameter än innerdiametern för den gängade delen av skruven. Man brukar rekommendera en borr som är 1-0,9 x skruvens ogängade diameter.

Några förhållningsregler:

  • Det är inte tillåtet att ta annan fastighets båtplats i besittning.
  • Det är förbjudet att borra och skruva i bryggans betong. (Kommer det ned vatten i betongen finns risk att bryggan sedan fryser sönder under vintern).
  • Om ni installerar Y- Bommar och samtidigt har en boj. Ta då gärna bort bojen så blir det lättare att komma in och ur hamnen med båten.

 

Lycka till

boj