Vår nya betongbrygga

Här kommer en uppdatering gällande vår nya betongbrygga.

Vi har nu fått ett godkänt bygglov från kommunen samt ett godkännande från länsstyrelsen (Natur –och miljöenheten) att utföra arbetet med bryggan.
Vi har även skrivit kontrakt med vald entreprenör som i detta fall blev SF Pontona (www.sfpontona.se).
Bryggan kommer att levereras och monteras under den 25/11 – 27/11 om vädret tillåter.

Vi kommer självklar med mer information när arbetet är utfört och bryggan är på plats.
Jag vill även tacka Ulf och Mauritz för den enorma tid de har lagt på detta, det har verkligen inte varit lätt!

Vänliga hälsningar
Tommy Eriksson