Utbyggnad fibernät

Sedan måndagen den 12 november pågår utbyggnad av fibernät i området. Arbetet som utförs av entreprenören Vanneta beräknas pågå i cirka två veckor. Vannesta kommer gräva i dikeskanten på ena sidan, och sen gå över vägen till motsatta tomter. De fastighetsägare som inte har fått sina beställda grävningar på egen tomt gjorde ombeds kontakta Daniel Gonzales på Nettel.

Kontaktuppgifter:

Nettel: Daniel Gonzales 070 912 22 91

Vannesta: Mirella Ehrin 072 535 16 28