Naturvårdsgruppen

Inom föreningen har vi en naturvårdsgrupp. Den ska du vända dig till om du vill ta ner träd eller göra andra förändringar på de allmänna ytorna. Naturvårdsgruppen försöker se till hela områdets bästa och vill förstås tillmötesgå de önskemål som finns på bästa sätt. De diken som ligger i anslutning till tomterna är man som fastighetsägare själv ansvarig för att röja. Det är viktigt att det görs så att vatten inte blir stående i dikena vilket försvagar våra vägar och kan leda till relativt dyra underhållskostnader. Har du förslag eller funderingar eller vill engagera dig i naturvårdsfrågorna på området kontakta någon i styrelsen.

Naturvårdsgruppen:

Mauritz Kauppi 070-634 83 91 mauritz.kauppi@telia.com
Tomas Höglund 076-517 44 42