Styrelsen

år 2017/2018

Ordinarie:

Åsa Höglund ordförande                               0720-10 31 87

Marie Skoglund Kassör                                  070-742 56 50

Robert Nilsson Sekreterare                           0152-107 72

Markus Kauppi                                                 070-620 62 79

Dan Andersson                                                 076-807 66 71

Suppleanter:

Johan Berggren                                                 073-588 54 44

Claes Rignell                                                      073-844 77 00

Hamdi Sarac                                                      073-908 83 39

Revisorer:

Yrsa Wikström Revisor                                  070-342 79 08

Torgny Wikström Revisorsuppleant           070-510 03 71

Valberedning:

Lena Söderqvist                                               070-356 91 91

Kent Nyberg

Kontakta styrelsen

Så är det att vara med i samfällighetens styrelsen

Styrelsen består av ordinarie medlemmar och suppleanter. De ordinarie väljs på två år itaget, medan suppleanterna väljs på ett år itaget. Normalt kommer nya medlemmar in i styrelsen som suppleanter. Skillnadenaden mellan suppleanter och ordinarie är formellt att en suppleant bara har rösträtt som ersättare för en frånvarande ordinarie medlem.

Styrelsens viktigaste uppgift är att sköta samfällighetens ekonomi och att sköta kontakterna med olika myndigheter. Styrelsen har normalt ca 6 möten per år. Då samlas vi hos någon av medlemmarna. Vid mötena diskuteras vad som hänt i området sedan sist och föreningens ekonomiska läge. Om det t.ex. kommit någon skrivelse från kommunen eller önskemål från föreningsmedlemmarna så kan vi behöva diskutera detta och fatta beslut. Vi planerar också för kommande aktiviteter, t.ex. städdagar och kommande styrelsemöten.

Om du är intresserad av att vara med i styrelsen så kontakta valberedningen.