Ny badflotte – uppskattat!

Ett uppskattat tillskott i området är en badflotte som sedan några veckor finns vid båtbryggorna. Den har tillkommit efter önskemål från den yngre generationens badare – och på kort tid kan vi konstatera återkommande plask och skratt! Badflotten är placerad så att båtar kan passera säkert och har en stabil förankring i Mälardyn. Stort tack till alla som deltog vid iläggande av badflotten!

 

Vi har tidigare efterfrågat tips på hur vi kan förbättra badplatsen – det är fortfarande välkommet. Hör av dig till styrelsen.