Vattenanläggningen

Vattenförsörjningen på området sker genom en egen djupborrad brunn. Vattnet renas genom tillsats av kaliumpermanganat och filtrering genom ett sandfilter för att sedan lagras i en tank. Då tankens volym och brunnens kapacitet är begränsande är det inte tillåtet att:

 

  • Fylla poolen med vatten från dricksvattentäckten.
  • Bevattnat gräsmattorna med dricksvatten.
  • Se också till att stänga av trädgårdslangen vid kranen och inte ute vid änden av trädgårdsslangen då slangar blir mjuka i solen och lätt spricker.
  • Då området runt vattentäkten är klassad som vattenskyddsområde är det av största vikt att bilar inte tvättas inom området.