Trädgårdsavfall

För löv och jordmassor finns två platser där dessa kan läggas. Dels invid nedre änden på båtuppläggningsplatsen och dels i slutet på Mastvägen på höger sida om vägen ned till badplatsen. Gula skyltar finns på båda platserna. lägg endast på angiven plats.