Information för medlemmar

Medlemsinformation Logarn Västervikens samfällighetsförening

Detta brev riktar sig till alla medlemmar, du är lika viktig om du varit medlem sedan området började byggas i slutet av åttiotalet eller om du är alldeles ny i området, och du är lika viktig om du är bofast eller om du är sommargäst för endast någon vecka. Vårt mål är att alla ska trivas och känna tillhörighet. Detta informationsblad ger en kortfattad information om några saker som är viktiga att tänka på, för allas trivsel samt för att även fortsättningsvis kunna ha relativt låga medlemsavgifter.

Vatten och avlopp

Kommunalt vatten och avlopp är inte planerat före 2020 till området, men senare kan vi räkna med att även vårt område kommer att anslutas till det kommunala nätet. Eftersom det kommer att innebära en betydande investering för alla tomtägare krävs det att vi alla gemensamt tar vårt ansvar för att nuvarande anläggning ska hålla utan några dyrare investeringar. Det är framförallt BDT-avloppet som är känsligt men om alla tänker på spola ner så lite fett som möjligt, att använda miljövänliga tvätt- och diskmedel samt aldrig spola ner miljöfarlig vätska i avloppen kan vår infiltrationsanläggning vara väl fungerande ytterligare många år. Toalettavloppet är strängt förbjudet att ansluta till BDT-avloppet. Att tänka på är att avloppsvattnet rinner ut i vår egen vik.

Eftersom vi har egen borrad brunn med begränsad kapacitet är det även viktigt att vara sparsam med vattenanvändningen. Pumpen som levererar vattnet ut i ledningarna har också sina begränsningar. Detta med anledning av att området är planerat och byggt för hur man trodde att ett fritidshusområde skulle nyttjas på åttiotalet. Det är lätt hänt att en vattenslang springer läck eller att vatten står och rinner och då tar det inte lång tid innan vattenpumpen slår ifrån och hela området blir utan vatten. Det är därför viktigt att alla kranar stängs av när man åker och det bästa är förstås att stänga av vid tomtgränsen om man blir borta en längre period. Den absolut vanligaste orsaken till problem är att trädgårdsslangar går sönder efter att ha lämnats med vattentryck i, så vrid av kranen till din trädgårdsslang när den inte används.

Allmänna ytor

Inom föreningen har vi en naturvårdsgrupp. Den ska du vända dig till om du vill ta ner träd eller göra andra förändringar på de allmänna ytorna. Naturvårdsgruppen försöker se till hela områdets bästa och vill förstås tillmötesgå de önskemål som finns på bästa sätt. För något år sedan gicks området igenom tillsammans med en naturvårdsexpert för att få råd om vad som är karaktäristiskt och värt att tänka på i just vårt område.

De diken som ligger i anslutning till tomterna är man som fastighetsägare själv ansvarig för att röja. Det är viktigt att det görs så att vatten inte blir stående i dikena vilket försvagar våra vägar och kan leda till relativt dyra underhållskostnader.