Grannsamverkan på Logarns Västervik med Coyards

coy

 

För någon vecka sedan var tjuvar i farten både på land och i hamnen. Därför har vi startat en grannsamverkan genom Coyards, se http://coyards.se/

Vår grannsamverkansgrupp heter Torparuddens grannsamverkan. På Coyards hemsida kan du läsa om hur det fungerar och också om begränsningarna. Deltagandet och programmet är helt kostnadsfritt.

Claes och Markus är administratörer, men det betyder bara att vi godkänner nya medlemmar så att inga obehöriga får tillgång till vår information. I mån av tid och kunskap hjälper vi till med installation, men hur man gör framgår av instruktionen på deras hemsida, se http://coyards.se/samverkare/ .

Har vi din e-postadress eller ditt telefonnummer sedan tidigare accepterar vi omedelbart din ansökan. En fastighet kan ha flera medlemmar. Har vi inte dina uppgifter tidigare kontrollerar någon av oss att du har rätt att bli medlem i vår grannsamverkansgrupp.

Redan nu har vi många medlemmar och vi har bjudit in även närboende grannar till oss. Det finns också intresse av grannsamverkan i Gamla Logarn och Kråkvilan och bildas grupper även där kan vi se incidenter också inom deras områden.

Meddelanden i Coyards, som berör vårt område, kan också ges av Polis, Räddningstjänst, Missing People och Strängnäs kommun, men OBSERVERA att vi inte genom Coyards kan kontakta dem. Det sker på vanligt sätt.

Välkommen att delta! Hur du ansöker framgår av hemsidan ovan eller genom att fråga Claes eller Markus.

 

tjuv