Förslag på utveckling av badplats + Information från styrelsen

Kopplat till den långsiktiga planeringen så efterlyser nu styrelsen förslag på hur vi kan utveckla föreningens badplats. Med små enkla medel kan vi förhoppningsvis utveckla våra gemensamma ytor. Därför ser vi gärna att ni medlemmar inkommer med förslag på hur det kan göras. Välkommen att skicka in förslagen till styrelsen via kontaktformulär på föreningens hemsida med rubrik badplats

Var försiktig med eldning och grillning under sommarhalvåret och håll er underrättad kring vad som gäller kring detta på kommunens hemsida www.strangnas.se/bygga-bo-och-miljo/brandskydd-och-sotning/elda-utomhus

Höstens städdag är planerad till den 5 Oktober, kl 9:00

Fortsatt grävarbete kopplat till fiberutbyggnad är planerat till hösten, de berör huvudsakligen Spantvägen.