Augusti 2015 – Onödiga kunskaper och lokala underrättelser från Claes hörna

Hör och häpna, Claes hörna har vaknat till liv igen för levande och döva.

Jag hörde på radion att Hjulstabron inte fungerade och tankarna for genast iväg.

Bron har en segelfri höjd på 6 meter så vi i Logarn behöver normalt sett inte avvakta öppning. Jo förresten, kanske att skeppare David med sin snart nyspacklade segelbåt måste se upp. Vi kan därför upplysa honom om att bron öppnas 10 minuter efter varje hel timme och under en tid av tio minuter, d v s David bör alltså som opraktiskt exempel anlända 00.10 och har sedan fram till 00.20 att passera. Förmodligen kommer hunden Ronja att undra varför han ska ut på natten, men det är en annan femma.

Annat var det förr. Min salig far var på 50-talet innehavare av en av de större båtarna i Mälaren. En kustkryssare av mahogny så skinande blank att varenda liten krusning på vattenytan speglade sig i skrovet. Davids spackelbåt hade bara fått en lätt fnysning, men sådant skrov var ännu inte uppfunnet. Antalet båtar på den tiden var lätträknat och alla kände alla. Skepparna bar imponerande öknamn Seglar-Jesus, Östersjön och Stora Skräcken var några original som kan nämnas. Jag har alltid undrat över hur den sistnämnde gillade sitt tillmäle. I radion, som bara hade en kanal, kunde man höra Povels Svarta Malin. Ni som var med kommer ihåg Martin Ljung och landsplågan (eller rättare sagt sjöplågan) kapten Enben och kapten Tvåben och kapten Träben. I den miljön stävade salig far med familj mot Hjulstabron upp.

Strax innan bron utspelade sig en ritual som jag ännu minns med respekt. Först skrämdes barnen upp inför bropassagen, hustrun, d v s min mor, fick för säkerhets skull vistas i ruffen. Sedan togs med vördnad en avlång träask fram, sakta öppnades den och försiktigt lyftes ett glänsande bleckhorn ut. Vi barn fick sedan hålla för öronen när skepparen satte hornet mot sina läppar och avlät trenne korta och ett långt tut. Genast började den ofantliga bron att svänga upp för genomresa mot den avlägsna kungliga huvudstaden. Jag kommer ihåg hur stolt man var när ens egen far bara genom några korta hornstötar fick bron att öppna sig när israeliterna behövde stora jubelbasuner för att få Jerikos murar att falla. Vilken skeppare!

Lokala underrättelser från vårt närområde:

Sedan sist har mycket hänt. Bryggan håller på att brytas sönder, men håller än ihop. På Kölvägen har en nybyggnation påbörjats. Bosse har målat taknock och vindskivor. En delvis ny styrelse har valts för samfälligheten och Thomas som förtjänstfullt svingat klubban de senaste åren har lämnat över till Tommy. En ny prydlig hemsida är publicerad.

Claes hörnas lokalreporter har besökt den nye ordföranden för en intervju.

På frågan hur det känns att axla den tunga manteln, svarar hans fästmö Linda, att det säkert går bra.

Bakom en framgångsrik man finns en stark kvinna. Den sanningen gäller också i detta fall. Vi önskar honom lycka till med oss bångstyriga medlemmar!

Apropå vår nye ordförande så är han enligt egen utsago en hejare på att renovera gamla båtmotorer. Som närboende hörde jag då och då hur det liksom hostade till från grannfastigheten. Det var inte ordföranden som hostade utan hans misständande båtmotor. Men ett tu tre efter många hostningar, harklingar och fnysningar vrålade motorn igång. Strax därefter ser jag ordföranden, Linda, vänner, bil med påkopplad kärra och tillhörande båt dra ned mot hamnen. Själva satt vi oss till bords fortfarande omskakade efter motorns avgrundsvrål (särskilt hunden Axel som ännu i skrivande stund knappt hunnit återhämta sig). Efter ett tag ringer telefonen:

– Jo, vi tog en provtur till Strängnäs och kan man tänka i hamnen går det inte längre att få igång motorn. Du tillhör ju Logarns sjöräddning, har David sagt, så kanske du kan….

Här ser ni vår nye ordförande bogserad på sin jungfrutur (ja, det är naturligtvis han som ligger på släp akter om aktern):

Tommys båtfärd

Nu utlyser Claes hörna en tävling. Vad använder ordföranden Tommy som båtpaddel i händelse av skeppsbrott? Hur lång tid skulle det ta med en sådan paddel att färdas mellan Strängnäs och Logarns hamn?